Wymiana dachów

Przebudowujemy stare konstrukcje stropodachów czy dachów szlakowych. Wymieniamy konstrukcje niespełniające wymagań wytrzymałściowych.